Zagrożenia związane z heksanem w produktach sojowych

Zagrożenia związane z heksanem w produktach sojowych

Produkty sojowe, takie jak wegetariańskie burgery, są popularnym wyborem dla osób poszukujących alternatywnych źródeł białka roślinnego. Niemniej jednak, niedawne badania sugerują, że niektóre produkty sojowe mogą zawierać śladowe ilości neurotoksyny, zwanej heksanem. Heksan jest stosowany w procesie ekstrakcji oleju sojowego, ale jakie są potencjalne zagrożenia dla konsumentów? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii i przedstawimy dostępne informacje na ten temat.

Co to jest heksan?

Heksan to organiczna związek chemiczny, który jest rozpuszczalnikiem lotnym. Jest często używany w przemyśle jako rozpuszczalnik, w tym w procesie ekstrakcji oleju sojowego. Heksan jest stosowany do oddzielenia tłuszczu od białka w ziarnach soi. Proces ten polega na łamaniu, podgrzewaniu i zwijaniu ziaren, a następnie moczeniu ich w kąpieli heksanowej w celu ekstrakcji oleju. Po ekstrakcji heksan jest usuwany przez parowanie.

Potencjalne zagrożenia

Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych sugerują, że ekspozycja na heksan może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku wdychania. Jednakże, nie ma wystarczającej ilości danych, które wykazałyby, że spożycie produktów sojowych z zawartością heksanu może być szkodliwe dla ludzi.

Regulacje i limity

Obecnie nie istnieją prawne limity dotyczące zawartości heksanu w produktach spożywczych. FDA stosuje tzw. „obecne dobre praktyki produkcyjne”, które są rekomendacją dla producentów, aby utrzymać zawartość heksanu na jak najniższym poziomie. Limity heksanu w produktach spożywczych są ustalane na podstawie tych zaleceń.

Badania na zwierzętach

Badania przeprowadzone na zwierzętach, głównie na szczurach laboratoryjnych, sugerują, że spożycie heksanu w ilościach przekraczających dawkę referencyjną może prowadzić do pewnych skutków ubocznych. Na przykład, szczury, którym podawano około 500 mg heksanu dziennie przez 90 dni, nie wykazywały żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Jednak, gdy dawka heksanu została zwiększona do 2000 mg dziennie, szczury zaczęły wykazywać problemy neurologiczne. Warto jednak zauważyć, że badania te dotyczyły wdychania heksanu, a nie spożycia produktów zawierających ten związek.

Bezpieczeństwo konsumpcji

W przypadku braku wystarczających danych na temat bezpieczeństwa spożycia heksanu, rząd i organizacje regulacyjne polegają na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, takich jak szczury. Badania te pomagają określić poziom toksyczności danej substancji chemicznej i ustalić limity bezpiecznej ekspozycji dla ludzi. Jednak, naukowcy nadal nie ustalili dawki referencyjnej dla spożywanego heksanu.

Podsumowanie

Choć istnieją obawy dotyczące obecności heksanu w produktach sojowych, nie ma wystarczających dowodów, które potwierdzają, że spożycie tych produktów jest szkodliwe dla ludzi. Obecnie nie istnieją prawne limity dotyczące zawartości heksanu w żywności, ale producenci są zobowiązani do przestrzegania „obecnych dobrych praktyk produkcyjnych”. Badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że spożycie dużych ilości heksanu może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych, jednak dawka referencyjna dla spożywanego heksanu nie została jeszcze ustalona. W każdym razie, zawsze warto być świadomym składu i pochodzenia produktów spożywczych, aby dokonywać świadomych wyborów żywieniowych.

Bibliografia

  1. Heksan – Vichemic.pl. https://vichemic.pl/produkt/heksan-99-czda-110-54-3/
  2. Octan Sodu: Czy twój wegetariański burger cię zabija? Heksan. https://www.octansodu.waw.pl/index.php/2021/08/18/czy-twoj-wegetarianski-burger-cie-zabija-heksan/