Zastosowania wodorotlenku sodu

Wodorotlenek sodu jest jedną z najbardziej różnorodnych substancji chemicznych stosowanych w przemyśle. Potocznie nazywana jest sodą kaustyczną i ługiem. Jest to zasadowa forma tlenku sodu . W tej sekcji poznamy różne zastosowania wodorotlenku sodu w różnych dziedzinach. Zbadamy również właściwości fizyczne i chemiczne tego związku alkalicznego, aby można było łatwo zrozumieć, dlaczego jest on stosowany w konkretnych przypadkach. Zapoznaj się z zastosowanym wodorotlenkiem sodu w zorganizowany sposób, aby wygodnie odpowiedzieć na odpowiednie pytania podczas egzaminu komisyjnego.

Co to jest wodorotlenek sodu lub soda kaustyczna?

Przestudiowałeś różne rodzaje substancji alkalicznych. Jedną z najczęściej stosowanych zasad w przemyśle jest wodorotlenek sodu. Jego wzór chemiczny to NaOH. Pokazuje, że jeden atom sodu jest połączony z jonem hydroksylowym, tworząc tę ​​zasadę. Sód to bardzo reaktywny metal. Pali się w kontakcie z wodą. Energiczna reakcja wytwarza ogromną ilość ciepła. Dlatego jest wytwarzany w bezpieczniejszy sposób w przemyśle chemicznym i laboratoriach.

Dwa zastosowania wodorotlenku sodu w naszym codziennym życiu to środek czyszczący i do produkcji mydła. Znajdziesz mnóstwo zastosowań tej zasady w różnych innych aspektach. Przyjrzyjmy się krótko jego właściwościom fizycznym i chemicznym, zanim dowiemy się, w jaki sposób wodorotlenek sodu jest używany na różne sposoby.

 • Właściwości fizyczne wodorotlenku sodu
 • Najczystsza forma jest bezbarwna i krystaliczna.
 • Temperatura topnienia wodorotlenku sodu wynosi 318 °C.
 • Temperatura wrzenia wynosi 1388 °C.
 • Tworzy wodny roztwór łatwo, ale słabo rozpuszczalny w metanolu i etanolu (polarne rozpuszczalniki organiczne).
 • Z natury rozpływa się, ponieważ pochłania wilgoć z powietrza.
 • Właściwości chemiczne wodorotlenku sodu
 • Reaguje energicznie z kwasami tworząc sole i wodę.
 • Reaguje ze szkłem i powoduje powstawanie rozpuszczalnych krzemianów. Dlatego jest przechowywany w butelkach wykonanych z materiału niereaktywnego.
 • Wodorotlenek sodu reaguje z innymi solami metali występującymi w dolnej pozycji w szeregu elektrochemicznym, takimi jak miedź , żelazo itp.
 • Wodorotlenek sodu jest również używany do reakcji zmydlania .

Zastosowania wodorotlenku sodu

Skoncentrujmy się teraz na głównym temaci. Oto lista zastosowań NaOH klasy 10, które uznasz za przydatne. Znajdź szczegółowy opis zastosowań.

1. Produkcja mydła

Tutaj dowiemy się, jak do produkcji mydła wykorzystuje się wodorotlenek sodu. Jest jednym z głównych składników procesu produkcji mydła. Jest również nazywany Ług. Gdy jego roztwór zostanie zmieszany z tłuszczami i olejami, dochodzi do reakcji chemicznej zwanej zmydlaniem. Tłuszcze i oleje składają się z kwasów organicznych. Kwasy te reagują z sodem w roztworze alkalicznym, tworząc estry lub sole organiczne. Te sole organiczne są podstawowymi składnikami mydeł, których używamy na co dzień.

2. Aplikacje domowe

Jednym z głównych zastosowań sody kaustycznej w życiu codziennym jest oczyszczanie. Jest to żrące rozwiązanie, które bez problemu czyści różne przybory i narzędzia. W rzeczywistości wiele produktów czyszczących zawiera wodorotlenek sodu. Zaleca się, aby nie używać go bezpośrednio gołymi rękami.

Najlepszymi przykładami zastosowania sody kaustycznej w domu są środki do czyszczenia odpływów, środków do czyszczenia piekarników, środków do czyszczenia płytek itp. Z łatwością usuwa tłuszcz, tłuszcz, brud itp. z najtrudniejszych zakamarków podłogi, blatów kuchennych i urządzeń. Proces czyszczenia staje się bardzo prosty. Wystarczy użyć gąbki i roztworu, aby przywrócić utracony urok urządzeń, odblokować odpływ i sprawić, że Twoja kuchnia będzie wyglądać świeżo. Doskonale nadaje się do odblokowywania rur. Produkty te pomagają nam utrzymać dom w czystości i trzymać z dala od szkodników.

3. Zastosowania przemysłowe

Zastosowania wodorotlenku sodu w przemyśle są zróżnicowane. Jest również używany do różnych reakcji wykonywanych w laboratoriach. W przemyśle farmaceutycznym wodorotlenek sodu jest używany do tworzenia różnego rodzaju leków, które są wykorzystywane do różnych celów. Leki te zapewniają również doskonałe efekty terapeutyczne w postaci soli sodowych. W przemyśle papierniczym soda kaustyczna jest wykorzystywana do produkcji masy włóknistej i papieru. Wodorotlenek sodu, stosowany do wytwarzania aluminium produktów w przemyśle aluminiowym. Wykorzystywana jest również do produkcji mydeł, detergentów, środków powierzchniowo czynnych itp.

4. Jak stosuje się roztwór wodorotlenku sodu?

Roztwór wodorotlenku sodu znajduje zastosowanie w innych gałęziach przemysłu. W przemyśle spożywczym służy do wyrobu niemieckich bułek z ługiem i służy do pieczenia. Zastosowania roztworu NaOH klasy 10 można również znaleźć w piekarniach i cukierniach. W rzeczywistości roztwór pomaga nam również usuwać barwniki i inne szkodliwe chemikalia z warzyw, owoców itp. Jest również używany do produkcji różnych jadalnych kolorów oraz do przetwarzania czekolady, kakao itp. Roztwór służy do zagęszczania lodów, zmiękczania oliwki i napoje bezalkoholowe.

Wniosek

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz w stanie odpowiedzieć na pytanie „do czego służy wodorotlenek sodu?” z łatwością. Zbadaj właściwości fizyczne i chemiczne tej zasady i znajdź powód jej stosowania w różnych przypadkach.