Niebezpieczeństwo substytutów soli zawierających potas u pacjentów z niewydolnością nerek

Chwaląc korzyści płynące z potasu, zalecano zwiększenie spożycia potasu. Jego zalety obejmują obniżenie ciśnienia krwi zarówno u osób z nadciśnieniem, jak i z prawidłowym ciśnieniem. Wysokie spożycie potasu zmniejsza ryzyko udaru, a u szczurów zapobiega uszkodzeniom naczyń nerkowych, kłębuszków i kanalików. Zwiększenie…

Piktogramy HAZCOM

OSHA dokonała w 2012 r. przeglądu normy informowania o zagrożeniach, aby uwzględnić Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz poprawić spójność i jakość informowania o zagrożeniach. Zaktualizowany Standard Komunikacji Zagrożeń OSHA wymaga, aby każda etykieta zawierała piktogram ostrzegający użytkowników niebezpiecznych…

KWAS SOLNY, Roztwór

Zagrożenia– kwas solny Alerty dotyczące reaktywności Znana aktywność katalityczna Reakcje na powietrze i wodę Roztwór wodny. Rozcieńczenie może generować ciepło. Opary w powietrzu. Zagrożenie pożarowe Szczególne zagrożenia związane z produktami spalania: Po podgrzaniu tworzą się toksyczne i drażniące opary. (USCG, 1999) Zagrożenie…