KWAS SOLNY, Roztwór

Zagrożenia– kwas solny Alerty dotyczące reaktywności Znana aktywność katalityczna Reakcje na powietrze i wodę Roztwór wodny. Rozcieńczenie może generować ciepło. Opary w powietrzu. Zagrożenie pożarowe Szczególne zagrożenia związane z produktami spalania: Po podgrzaniu tworzą się toksyczne i drażniące opary. (USCG, 1999) Zagrożenie…