Piktogramy HAZCOM

OSHA dokonała w 2012 r. przeglądu normy informowania o zagrożeniach, aby uwzględnić Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz poprawić spójność i jakość informowania o zagrożeniach. Zaktualizowany Standard Komunikacji Zagrożeń OSHA wymaga, aby każda etykieta zawierała piktogram ostrzegający użytkowników niebezpiecznych…

Piktogramy chemiczne

Nazewnictwo piktogramów: GHS01: Wybuchająca bomba GHS02: Płomień GHS03: Płomień nad okręgiem GHS04: Butla z gazem GHS05: Korozja GHS06: Czaszka i skrzyżowane kości GHS07: Wykrzyknik GHS08: Zagrożenie dla zdrowia GHS09: Środowisko Piktogram GHS08 oznaczający „ Systemowe zagrożenie dla zdrowia ” wskazuje na kilka…