Wodorotlenek sodu właściwości

Wodorotlenek sodu należy do kategorii związków nieorganicznych i zwykle występuje w postaci białego ciała stałego w temperaturze pokojowej. Ten związek chemiczny składa się z kationów sodu i anionów wodorotlenowych. Wzór chemiczny wodorotlenku sodu jest zapisany jako NaOH. Wodorotlenek sodu jest również popularnie…