Tlenek żelaza 3

Fe2O3 – tlenek żelaza 3

Co to jest tlenek żelaza 3?

Fe 2 O 3 jest związkiem nieorganicznym o nazwie chemicznej Tlenek żelaza 3. Jest również znany jako hematyt lub czerwony tlenek żelaza. Związek ten występuje naturalnie w skałach w każdym wieku. Wygląda jak czerwono-brązowa bryła. Jest bezwonny. Ma wartość pH 7.

Produkcja tlenku żelaza(III):

Tlenek żelaza 3 jest produktem utlenienia żelaza. W laboratoriach jest wytwarzany przez elektrolizę roztworu wodorowęglanu sodu, obojętnego elektrolitu, wraz z anodą żelazną.

4 Fe + 3O2+ 2h2O→4 Fe O ( O H)

Pochodzący uwodniony tlenek żelaza 3, zapisany tutaj jako Fe(O)OH, odwadnia się w temperaturze około 200 °C. Reakcja jest następująca:

2 Fe O ( O H)→Fmi2O3+h2O

Właściwości tlenku żelaza(III) – Fe 2 O 3

Fe 2 O 3        Tlenek żelaza(III)

Masa cząsteczkowa / masa molowa       159,69 g/mol

Gęstość         5.242 g/cm³

Temperatura wrzenia         Rozkłada się

Temperatura topnienia      1475°C – 1565°C

Powyższy rysunek przedstawia strukturę tlenku żelaza(III). Fe 2 O 3 to wzór chemiczny tlenku żelaza (III), który ma trzy atomy tlenu, dwa atomy żelaza. Stopień utlenienia Fe 2 O 3 wynosi +3. Tworzenie wiązań między tlenem a żelazem zależy od różnicy elektroujemności między tymi dwoma atomami. Żelazo (Fe) jest metalem, podczas gdy tlen (O 2 ) jest niemetalem. Dlatego takie wiązania nazywane są wiązaniem jonowym.

Atomy:

2 atomy żelaza         3 atomy tlenu

Fe       O

Reakcja chemiczna:

Redukcja karbotermiczna – Redukcja tlenków metali środkiem redukującym takim jak węgiel w zakresie temperatur kilkuset stopni Celsjusza. Reakcja jest następująca:

Fmi2O3+ 3 stopni CelsjuszaO → 2 Fe + 3 CO2

Egzotermiczna reakcja termitu z aluminium –

Reakcja jest następująca:

2 A l + Fmi2O3→ 2 Fe + Aja2O3

Zastosowania tlenku żelaza(III) (Fe 2 O 3 )

  • Tlenek żelaza 3 jest używany jako surowiec do produkcji żelaza.
  • Jest używany jako pigment. Przykład: Pigment Brown 6 i Pigment Red 101
  • Znajduje zastosowanie w kosmetyce.
  • Znajduje zastosowanie w kompozytach dentystycznych.
  • Jest ważnym składnikiem balsamu kalaminowego.
  • Służy do nakładania końcowego lakieru na metaliczną biżuterię.
  • Znajduje zastosowanie w dysku magnetycznym i taśmach magnetycznych.
  • Zagrożenia dla zdrowia związane z tlenkiem żelaza(III) – Żelazo w przypadku wdychania powoduje podrażnienie przewodu pokarmowego i płuc.

Często Zadawane Pytania

Jakie są zastosowania tlenku żelaza?

Tlenek żelaza (Fe2O3) jest stosowany w farbach i powłokach, tuszach, tworzywach sztucznych, produktach gumowych i szkle jako pigment i/lub środek blokujący promieniowanie UV. Stosowany jest również jako środek do polerowania szkła, diamentów i metali szlachetnych. Związek ten znajduje również zastosowanie jako składnik magnesów, jako dentystyczny materiał ścierny oraz jako regulator procesu lub katalizator w produkcji innych produktów.

Jak powstaje Fe2O3?

Tlenek żelaza 3 lub tlenek żelaza jest produktem, który powstaje podczas utleniania żelaza. Można to przygotować w laboratorium przez elektrolizę roztworu wodorowęglanu sodu, obojętnego elektrolitu, z anodą żelazną. Powstały uwodniony tlenek żelaza 3 jest odwadniany w temperaturze około 200°C.

Czy tlenek żelaza jest kwasowy czy zasadowy?

Tlenek żelaza, znany również jako tlenek żelaza 3, jest amfoterycznym tlenkiem żelaza o wzorze chemicznym Fe2O3. Można zauważyć, że wszystkie tlenki żelaza, glinu i cyny są amfoterycznymi gatunkami chemicznymi – wykazują zarówno właściwości kwasowe, jak i zasadowe.