Octan sodu bezwodny- Wszystko, co musisz wiedzieć

Octan sodu bezwodny

Octan sodu bezwodny- Wszystko, co musisz wiedzieć

Octan sodu bezwodny to chemiczny związek organiczny, stosowany w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. W artykule tym omówimy szczegółowo ten związek chemiczny, jego właściwości, zastosowania i metody produkcji.

Właściwości sodu octanu bezwodnego

Sodu octan bezwodny występuje w postaci białego, higroskopijnego proszku, który dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale jest nierozpuszczalny w etanolu. Ma pH w zakresie 7,0 – 9,2, a zawartość sodu octanu bezwodnego wynosi minimum 98%.

Sodu octan bezwodny ma również wiele innych nazw, w tym acetic acid sodium salt i numer CAS 127-09-3. Jego wzór sumaryczny to C2H3NaO2, a masa cząsteczkowa wynosi 82,03.

Metody produkcji sodu octanu bezwodnego

Sodu octan bezwodny można otrzymać na kilka sposobów. Jednym z najczęściej stosowanych jest reakcja octanu sodu z kwasem octowym lub octanem wapnia. Inna metoda polega na elektrolizie roztworu octanu sodu.

Zastosowania sodu octanu bezwodnego

Przemysł spożywczy

Sodu octan bezwodny jest stosowany w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości i konserwant. Jego numer E262 oznacza, że ​​jest dopuszczony do stosowania w produktach spożywczych w Unii Europejskiej.

Przemysł farmaceutyczny

Sodu octan bezwodny znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako składnik w lekach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Jest również stosowany do produkcji kropli do oczu i ucha oraz jako składnik w niektórych produktach do pielęgnacji skóry.

Przemysł kosmetyczny

Sodu octan bezwodny jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako składnik w dezodorantach, kremach do twarzy i balsamach do ust.

Inne zastosowania

Sodu octan bezwodny jest również stosowany w innych dziedzinach, takich jak przemysł tekstylny i fotograficzny.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Sodu octan bezwodny jest substancją niebezpieczną i wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności. Według globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS), piktogramy zalecane dla sodu octanu bezwodnego to kwadrat ustawiony na wierzchołku z czarnym symbolem na białym tle i czerwonym obramowaniem.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Sodu octan bezwodny jest substancją drażniącą i może powodować podrażnienie skóry, oczu i układu oddechowego. W przypadku wdychania lub spożycia substancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum kontroli zatruć.

Podsumowanie

Sodu octan bezwodny to chemiczny związek organiczny o wielu zastosowaniach w różnych dziedzinach. Jego właściwości, metody produkcji i piktogramy określające rodzaj zagrożenia zostały omówione w tym artykule. Wszyscy pracownicy, którzy mają styczność z sodem octanem bezwodnym, powinni stosować odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.