Substytucja soli wzbogacona potasem a zdrowie serca

Substytucja soli wzbogacona potasem a zdrowie serca

Badania przeprowadzone przez Matti Marklunda z Uniwersytetu Tufts wskazują na związek między substytucją soli wzbogaconej potasem a zdrowiem serca. Nadciśnienie tętnicze i choroby sercowo-naczyniowe są poważnym problemem w Chinach, gdzie aż 45% dorosłej populacji cierpi na nadciśnienie. Wysokie spożycie sodu przyczynia się do występowania tych schorzeń, a głównym źródłem spożycia soli w Chinach jest dodawanie jej do żywności w domu.

Badanie naukowe

Badanie opiera się na danych Global Burden of Disease Study oraz Salt Substitute and Stroke Study (SASS). Badanie SASS to randomizowane badanie klastrowe przeprowadzone w 600 wioskach w pięciu prowincjach w Chinach, w którym testowano substytuty soli wzbogacone potasem. Substytuty te składały się z 70 ± 10% chlorku sodu i 30 ± 10% chlorku potasu i dostarczane były w ilości 20 gramów na osobę dziennie.

Korzyści substytucji soli wzbogaconej potasem

Według szacunków naukowców, substytucja soli wzbogaconej potasem mogłaby zapobiec 461 tysiącom zgonów rocznie z powodu chorób układu krążenia w Chinach, w tym 208 tysiącom zgonów z powodu udaru mózgu. Dodatkowo, substytucja ta mogłaby również zapobiec 743 tysiącom przypadków sercowo-naczyniowych zakończonych niezgonem oraz 7,9 milionom lat życia skorygowanych niepełnosprawnością związaną z chorobami sercowo-naczyniowymi. Sól potasowa mogłaby również zmniejszyć częstość występowania przewlekłej choroby nerek o 120 tysięcy przypadków rocznie.

Potencjalne ryzyko i korzyści

Należy jednak pamiętać, że zwiększone spożycie potasu może również wiązać się z pewnym ryzykiem. W przypadku zaawansowanej przewlekłej choroby nerek, zwiększone spożycie potasu może prowadzić do hiperkaliemii i potencjalnie zwiększyć ryzyko chorób układu krążenia. Dlatego substytucja soli wzbogaconej potasem powinna być przeprowadzana pod nadzorem lekarza i uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta.

Znaczenie badań dla zdrowia publicznego

Badanie przeprowadzone w Chinach wskazuje, że większość spożywanego sodu jest dodawana w domu. Jednak badania przeprowadzone w USA i innych krajach sugerują, że przetworzona żywność ma większy wpływ na spożycie soli niż solniczka. Dlatego redukcja ilości soli w przetworzonej żywności może być korzystna dla zdrowia publicznego.

Podsumowanie

Substytucja soli wzbogacona potasem może przynieść wiele korzyści dla zdrowia serca. Badanie przeprowadzone w Chinach sugeruje, że substytucja ta może zapobiec setkom tysięcy zgonów rocznie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jednak należy pamiętać o potencjalnym ryzyku związanym z zwiększonym spożyciem potasu. Dlatego substytucja soli wzbogaconej potasem powinna być dokładnie monitorowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Bibliografia

  1. Marklund M, et al. (2021) Substituting potassium-enriched salt for regular salt leads to large and significant reductions in cardiovascular disease and mortality in the population of China. BMJ Global Health, 6(8), e006913.
  2. Global Burden of Disease 2019 Study Collaborators. (2020) Five insights from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396(10258), 1135-1159.
  3. He FJ, et al. (2013) Salt intake and cardiovascular disease: Mechanisms and therapeutic opportunities. Nature Reviews Cardiology, 10(7), 407-417.
%d bloggers like this: